Command™ ตะขอแขวน, 17083, ขนาดใหญ่, 1 ชิ้น/แพ็ค, 24 แพ็ค/ลัง

  • 3M ID 7100142405

ติดแน่น

ลอกออกได้

ไม่ทิ้งคราบ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียด

ไฮไลท์
  • ติดแน่น
  • ลอกออกได้
  • ไม่ทิ้งคราบ
  • รับน้ำหนัก 2 กก

เทปคอมมานด์™ พร้อมตะขอดีไซน์ ขนาดใหญ่

ข้อกำหนดเฉพาะ