Command™ ตะขอแขวน, 17082ANZ, ขนาดเล็ก, 2 ชิ้น/แพ็ค, 36 แพ็ค/ลัง

  • 3M ID 7100286540
  • UPC 00051131769090

ติดแน่น

ลอกออกได้

ไม่ทิ้งคราบ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียด

ไฮไลท์
  • ติดแน่น
  • ลอกออกได้
  • ไม่ทิ้งคราบ
  • รับน้ำหนัก 450 กรัม

เทปคอมมานด์™ พร้อมตะขอดีไซน์ ขนาดเล็ก

ข้อกำหนดเฉพาะ