1. ประเทศไทย
  2. 3เอ็ม คอมมานด์™
  3. ผลิตภัณฑ์ คอมมานด์™ ทั้งหมด
  4. เทปกาวรีฟิล
  5. Command™ เทปกาว 2 หน้าชนิดลอกออกได้, กันน้ำ, BATH-22, เทปขนาดกลาง 2 ชิ้น และ ขนาดใหญ่ 4 ชิ้น/แพ็ค, 36 แพ็ค/ลัง

Command™ เทปกาว 2 หน้าชนิดลอกออกได้, กันน้ำ, BATH-22, เทปขนาดกลาง 2 ชิ้น และ ขนาดใหญ่ 4 ชิ้น/แพ็ค, 36 แพ็ค/ลัง

  • 3M ID 7100043378
  • UPC 00051141958446

ติดแน่น ทนความชื้น

ลอกออกได้

ไม่ทิ้งคราบ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียด

ไฮไลท์
  • ติดแน่น ทนความชื้น
  • ลอกออกได้
  • ไม่ทิ้งคราบ
  • ชนิดรีฟิล

เทปคอมมานด์™ ชนิดทนความชื้น แบบรีฟิล ขนาดกลาง2ชิ้น และใหญ่4 ชิ้น

ข้อกำหนดเฉพาะ